Ansökan om återbetalning

MG9 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Ansökan om återbetalning

Via den här länken kan du ansöka om att få tillbaka hela eller delar av din anmälningsavgift (ordinarie anmälningsavgift 600 kr). Vi betalar alltid tillbaka inbetalningar om man inte kan delta, så länge man meddelar oss arrangörer innan lajvet.


Det är viktigt att du förklarar varför du ansöker om återbetalning. Det kan t.ex. handla om att du har hjälpt oss arrangörer med någon form av arbete före, efter eller under lajvet.


Ett exempel på vad du kan få tillbaka:

-  100 % om du fått förhinder och inte kunnat delta på lajvet (informerar oss innan lajvet).

-  50 % av anmälningsavgiften för varje heldag du har arbetat före och efter lajvet.

-  100 % av anmälningsavgiften om du arbetat hela lajvet. T.ex. som värdshuspersonal.


Har du frågor? Mejla info@morgondagensgryning.se eller ring huvudarrangör Peder ”Spazze” Liljeroth 0703-360312, helst mellan 17-20 på vardagar eller 12-17 på helger.Coronaviruset Covid 19

Morgondagens grynings arrangörer följer löpande informationen från folkhälsomyndigheten.

Lajvet är för långt fram i tiden för att vi ska kunna veta hur läget ser ut med smittspridning inom Sverige. Just nu planerar vi för att genomföra lajvet.

 

Men om vi skulle behöva fatta beslutet om att ställa in så kommer alla få tillbaka sina pengar. Det samma gäller om du skulle bli sjuk innan lajvet och skulle vara tvungen att stanna hemma för att minimera smittspridning.

 

Genomförs lajvet så kommer vi även i år ha tankar med vatten för handtvätt med tvål samt handsprit.

 

Vid frågor om viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/