Hem

MG9 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Spänning och äventyr


Vår vision är ett roligt och händelserikt lajv. Skattjakt, pussel, vetenskap, resurser, magiska artefakter, märkliga varelser, rövaröverfall och politik är några av de ingredienser du kan stöta på.


Nya grepp


Vi testar nya metoder och tekniker för att skapa intressant spel. Därför har vi utvecklat olika speltekniska system som har hämtat inspiration av dataspel och film. Det är det som gör MG unikt!Ett lajv för alla


Lajvet vänder sig till nybörjare såväl som erfarna. Vi vill att alla ska kunna delta, ha roligt och bli huvudpersoner i sitt egna lajv.Nyheter!


2020-02-02

Alverna har fått en ny religion kallad Fëon.

Har förbättrat utseendet av hemsidan för mobilen.

Flyttat magidirektiven, magistrid och maginivåer så att de ska bli lättare att hitta.


2020-01-18

Handling MG 9 har utökats med berättelsespåren De blå stenarna och Drakonernas ö.

Nya funktionärer har anslutit till arrangörsgruppen och omnämns nu under Kontakt.


2019-12-11

Handling MG 9 har uppdaterats eftersom MG8:s handling fortfarande låg kvar.


2019-11-23 - MG9 – NY HEMSIDA

Nedan presenteras de viktigaste uppdateringarna som är gjorda mellan MG8:s och MG9:s sida:


 • Datum - Datum för lajvet är satt till 24-28 juni 2020 (onsdag - söndag).
 • Alla datum och år som nämns i text är uppdaterade.
 • Nytt pris – Vi har varit tvungna att höja priset, men behållit priset för barn.
 • Vad har hänt innan – En sammanfattad förklarande text om vad som har hänt på de tidigare lajven MG 6, MG 7 och MG 8.
 • Handling MG 9 – Ny bakgrund och nya berättelsespår som beskriver vad lajvet handlar om.
 • Praktiskt – Det finns möjlighet att hyra ett eget dass till ditt läger.
 • Regler – Regler kring batteridrivna lyckor och ljus.
  Man får inte låna lyktorna som vi sätter upp längs med stigarna.
  Bild på hur en eldstad ska vara utformad.
 • Stridsregler – Förtydligat att det inte finns rökgranater i världen men att det kan förekomma som effekter.
 • Magi – Alla magikers mana är begränsad till max 1 mana under MG9. Manadryck ersätter bara förlorad mana.
 • Magiker – Text om att all magi är ändlig.
  Att magikernas råd har återbildats.
  Vad som hände under MG 8 för magikerna.
 • Magidirektiven – Förtydligande att magikernas råd är dömande i alla fall som rör brott mot magidirektiven och att Purgatororden influerar vilka som får plats i det återbildade rådet.
 • Landlotteri – Text om att ännu ett landlotteri kommer att hållas.
 • Handelssystemet – Tagits bort från menyn och kommer ersättas av ett nytt framöver.
 • Underjorden – Förtydligande att varje äventyr är cirka 1 timma.
 • Pilgrimsfärd – Tagits bort från menyn då det kan komma att ersättas av ett nytt system.
 • Strategispelet – Sammanfattning om vad som hände under MG8 har lagts till.
  Text om vad strategispelet ska handla om under MG 9 har lagts till.
 • Politiksystemet – Tagits bort från menyn då Bastian Ehrenbalk blev ny länsherre (Hertig). Kan komma att ersättas framöver.
 • Siarsystemet – Regel om att man inte får ”jaga” föremål som ger visioner har tagits bort.
  Text om att man kan få en vision per dag i Gryningstemplet har lagts till.
 • Världen – Corinne är i union med Etheria.
  Kronau är i pågående konflikt med Ethera på grund av att de bygger en transportled genom landet.
 • Danalien – Bastian Ehrenbalk har blivit länsherre (hertig) i Ärkemagikerns dal.
  Ärkemagikerns dal har blivit den 13:e förläningen i landet.
  Förmyndarregeringen kallas numer för Kronrådet.
  Städerna Nordholm och Östmark beskrivs i text.
 • Ärkemagikerns dal – De juridiska problemen i dalen beskrivs.
 • Kriget – Text om vad som hände under strategispelet under MG 8 har lagts till.
 • Förläningar – Beskrivning om att Ärkemagikerns dal har lagts till.
 • Afote – Ny text om mörkeralvernas misslyckade uppror har lagts till.
 • Corinne – Beskrivning av unionen med Ethera beskrivs och att deras regent förolyckats.
 • Tzan-Terek – Text om att de hävt belägringen av Londiram har lagts till.
 • Shakauzg – Text om att de förlorat Östveden har lagts till.
 • Den gamles bok – Text om att den har hittats och är i Högalvernas ägo har lagts till.
 • Elenionnade – Text om att skogsalvernas magiska källa är ”sjuk” har lagts till.
 • Vad är lajv – Uppdaterat texten utefter Sveroks nya beskrivning.Läs fler nyheter här!

När: 24-28 juni 2020 (onsdag - söndag)

Var: Attared utan för Kinna, 6 mil sydöst om Göteborg

Pris: 600 kr (varierar med ålder)

Kontakt: info@morgondagensgryning.se

Du hittar oss även på:

Med stöd av: