Vandöda

Vandöda

Att stöta på en vandöd, gast eller liknande är något mycket ovanligt! Din karaktär har nog aldrig stött på en innan. Vi vill att ni ska spela på rädsla för dem oavsett om du är en häftig krigare eller inte.


Vandöda

Krav: Du ska ha grått eller vitt smink.

Inspiration: Zombies.


Vandöda är ingen ras utan snarare ett begrepp på döda individer som fortfarande rör sig. Med hjälp av magi hålls de ”levande” och de känns lättast igen på deras vita ansikten och deras haltande gångstil samt deras stönande läten då de inte kan prata.


En vandöd person kan använda svärd eller andra närstridsvapen men saknar ”finess” i sina slag. De är därför lätta att hugga ner. Problemet är dock att de reser sig igen efter cirka 1 min, samlar ihop sina kroppsdelar och fortsätter. Detta gäller även om de blivit av med huvudet som kan växa fast igen.


Vandöda gillar inte att vistas i dagsljus, då dagsljus besvärar dem. De kan vistas i skenet av eld men även det besvärar dem något. På dagarna brukar de leta upp någon skyddad plats som t.ex. en grotta eller ett träsk där de kan komma undan solljuset. Träsket är deras vanligaste ”boplats” då de där kan ta skydd mot solljus under vattnet eller under mosstuvor.

 

Oftast styrs de vandöda av en nekromantiker som har ”skapat” dem, men om denne skulle dö, attackerar de vandöda allt levande omkring sig och strövar sedan fritt i jakt på nya byten. En vandöd kan livnära sig cirka 10 år på en människa.


Speciella regler:

  • En vandöd kan inte dö av hugg eller stick utan vaknar igen efter cirka 1 min.
  • En vandöd utan herre attackerar allt levande, utan att bry sig om vad det är.
  • Prata med en arrangör om hur man dödar en vandöd om du ska spela detta eller ha den kunskapen.


Gast

Krav: Du skall ha vita kläder och vitt smink.

Inspiration: Spöken.


En gast är en persons själ som aldrig har fått någon ro. De kan ses i form av vilken ras som helst. Deras beteende beror på vad det är som gör att gasten finns kvar och inte rest vidare till andeplanet. De kan ibland ha tappat talförmågan och uppfattas galna, medan andra gånger kan de vara helt vettiga och tala ett klart språk. De tvistas dock om huruvida en gast verkligen existerar eller inte. Många säger att det bara är fyllehistorier eller sagor för att skrämma barnen.

 

En gast bär aldrig vapen som de kan döda med, då de inte kan hålla i saker särskilt länge. Dock kan det hända att de bär den utrustningen de hade på sig när de dog. Blir man slagen av ett gastsvärd tar man ingen skada. Däremot drabbas offret av panik och flyr (”Arcana – Fly, du har drabbats av panik”).

 

Kommer man för nära en gast kan det hända att en gast kramar om än, vilket leder till att offret svimmar av skräck (”Arcana - Svimma, du svimmar i 30 min”). Det sägs även att en gast kan ta över en annan persons kropp.

 

En gast kan inte vistas i ljus och skyr det mest av allt. En gast kan heller inte ta skada av något föremål (inte allmän kunskap).


Speciella regler:

  • Ett slag med ett gastsvärd leder till att offret flyr i vild panik (”Arcana – Fly, du har drabbats av panik”).
  • En gastkram resulterar i att offret svimmar (”Arcana - Svimma, du svimmar i 30 min”).
  • En gast kan ta över en sovande eller avsvimmad persons kropp genom magin kontrollera (”Arcana – Kontrollera, du måste göra som jag säger”). Personen måste då göra som gasten viskar till den. Förtrollningen bryts om personen kommer i närheten av en ljuskälla (gasten ska säga till när förtrollningen släpper).
  • En gast kan inte vistas i ljus.
  • En gast kan inte ta skada av normala föremål.


Vålnad

Krav: Du skall ha mörka/svarta kläder och dölja ditt ansikte med mask eller tyg.

Inspiration: Wraith, Nazgul från sagan om ringen.


En vålnad är likt gasten, en persons själ som aldrig har fått någon ro. Det som skiljer dem åt är att en vålnad oftare är betydligt farligare än en gast. Det går oftast inte att urskilja vilken ras de var från början och de bär mörka, svarta färger på kläderna. Deras beteende beror på vad det är som gör att vålnaden finns kvar och inte rest vidare till andeplanet. De kan i regel inte tala utan mest ge ifrån sig väsande läten och enstaka ord eller meningar.


En vålnad kan bära vanliga vapen och använda föremål om den vill vilket skiljer den från gasten.


En vålnad kan inte vistas i ljus och försöker undvika det. Den kan heller inte ta skada av normala föremål (inte allmän kunskap).

Speciella regler:

  • En vålnad kan inte vistas i ljus.
  • En vålnad kan inte ta skada av normala föremål.


Demoner

Krav: Man kan inte välja att spela en demon som ras. Vill du att din karaktär ska vara demonbesatt ska du kontakta arrangörerna i god tid innan lajvet.


En demon är egentligen inte en egen ras utan är en benämning på en fri själ som besitter en annan persons kropp. Själen tar oftast över kroppen och förtrycker den själ som redan finns där. Det finns dock fall där båda själarna lever i samförstånd eller där de turas om att styra kroppen.

En demon har egentligen ganska mycket gemensamt med en gast, men det som skiljer dem åt är att en gasts själ har manifesterat sig av sig självt och blivit synlig medan en demons själ oftast är osynlig och behöver en fysisk kropp för att manifestera sig. En annan skillnad är att en gast ofta är en persons själ som inte rest vidare till andeplanet, medan en demon kan vara en persons själ som kommit från andeplanet.