Avanmälning & återbetalning

Avanmälan & återbetalning

Avanmälan

Om du vill avanmäla dig eller din grupp, ska du maila info@morgondagensgryning.se så snart som möjligt.

Fyll sedan i ansökan om återbetalning om du har betalt in något till lajvet.

 

Återbetalning

Via den här länken kan du ansöka om att få tillbaka hela eller delar av din anmälningsavgift (ordinarie anmälningsavgift 600 kr). Vi betalar alltid tillbaka inbetalningar om man inte kan delta, så länge man meddelar oss arrangörer innan lajvet. Det samma gäller om du inte kan delta på grund av smitta eller rädsla för Covid 19.

 

Det är viktigt att du förklarar varför du ansöker om återbetalning. Det kan t.ex. handla om att du har hjälpt oss arrangörer med någon form av arbete före, efter eller under lajvet.

 

Ett exempel på vad du kan få tillbaka:

-  100 % om du fått förhinder och inte kunnat delta på lajvet (informerar oss innan lajvet).

-  50 % av anmälningsavgiften för varje heldag av arbete du arbetat för lajvet (max 100 %).


Ansökan om återbetalning ska vara gjord senast 2023-12-31.


Har du frågor? Mejla info@morgondagensgryning.se eller ring huvudarrangör Peder ”Spazze” Liljeroth 0703-360312.