Fëon

Religion - Fëon

Inspiration: Druider, naturandar

 

Denna religion härstammar från och har sin största spridning bland alverna. Då främst hos de alver som inte lever bland andra raser såsom i t.ex. Tol-Taurë, Corinne, Tzan-Terek och skogarna Lataurë och Faralor i Danalien.

Bland människor går den under namnet Själen.


Trosuppfattning

Allt i naturen hänger samman i en enda naturkraft (Fëon). Fëon finns i allt från stenen och vattnet till träden och personers själar. Det är tack vare vördnad inför Fëon och tillbedjan till Itára (skaparen) som alverna får sitt eviga liv.

 

Symbol för religionen är livets träd.


Skapelsen

Gudomen Itára vandrade ensam i världen och levde i harmoni med naturen. Men Itára kände sig ensam och byggde därför en födelsekammare av stenar som Itára la i en stor cirkel. Sedan tog Itára ner stjärnor från himmelen och skapade varelserna.

 

Av stjärnans ljus skapades alverna. Av dess strålar skapades de andra raserna och alla djuren. När Itára var färdig återstod bara mörkret efter stjärnan och ur mörkret skapades orcherna.

 

Varelserna levde i perfekt harmoni med varandra i flera tusen år. Det rådde fred och ingen svalt eller led nöd. Itára lärde alverna allt om Fëon och hur döden inte var slutet utan att själen lever vidare i någon annan.

 

Men orcherna var avundsjuka på alverna och att Itára favoriserade dem. De gjorde därför uppror mot Itára och de använde sin svarta magi till att släppa ut demoner i världen som korrumpera sinnena på alverna och människorna så att även de vände sig mot Itára. Itára drevs nu på flykt bort från världen som kastades in i kaos. Granne slogs mot granne och ett flertal krig bröt ut.

 

Avbönen

Då alverna hade evigt liv kunde de också minnas hur världen en gång var innan orcherna kastade världen in i kaos. De insåg därför sina misstag och önskade att återställa harmonin i världen. De började därför bygga stencirklar på de platser där Itára brukade vara. I stencirklarna började de hålla ritualer i hopp om att Itára en gång skulle återkomma.

 

En av dessa ritualer består av att det uppförs en 4-5 meter hög träfigur med vitt hår. Efter flera dagars tillbedjan tänds så träfiguren på, i hopp om att dess ljus ska leda Itára tillbaka till världen.


Tidräkning

Dagen då alverna skapades kallas Medvetandedagen och är starten på alvernas tideräkning. Se mer under tideräkning.

 

Platser för tillbedjan

Runt om i världen finns det stencirklar byggda. Dessa är heliga för de flesta alver och är en plats för tillbedjan till Itára.

 

Då Fëon finns överallt i allting så kan tillbedjan ske var som. Även om Fëon mer handlar om hur man är och agerar än tillbedjan.

 

Ceremoniledare

Ritualer leds oftast av en Istyar som kan liknas vid en präst. En Istyar ska ha minst 20 års träning innan denne får leda en ritual.

 

Astrologi

Då alverna och allt liv är skapta ur stjärnorna så är Astrologi väldigt viktigt inom religionen och de mest framstående astrologerna i världen är alver. De är högt aktade då de studerar himlakropparnas rörelser samt deras inbördes ställningar. De kan sedan dra slutsatser om världens och folks öden. De har utgör därför ofta en viktig del i ceremonierna.