Tol-taurë

Tol-taurë - Skogsöarna

Inspiration:

Klassisk djup alvskog, Lothlorien, Mirkwood, Nordkorea, isolerade rasister.

Medelteknologiskt.

 

Aktuellt

För 220 år sedan stödde Tol-taurë upproret i dåtida Sinien, vilket senare ledde till att bland annat Danalien bildades. Sedan dess har landet blivit alltmer isolerat och nu för tiden tillåts inte folk åka in eller lämna landet utan särskilt tillstånd.

 

Den senaste tiden har rapporter, från de få handelsresande som tillåts besöka ön, visat på att något verkar i görningen på ön. Nya skepp till flottan håller på att byggas. Retoriken kring från Drottningen har dessutom skärpts beträffande hur det är de andra raserna fel att alver nu runt om i världen drabbas av Förtvingen. En sjukdom som drabbat landet hårt den senaste tiden.

 

Geografi

Två öar täckta av djupa skogar med berg i mitten av öarna. Den långa och höga regnbågsbron sammanlänkar de båda öarna. I bergen finns stora fyndigheter av järn och ädelmetaller.
Runt öarnas kust går vägar som främst används av armén för att patrullera landets gränser.

 

Längre in på ön finns vackra skogsalvsstäder och samhällen i symbios med naturen.

 

Befolkning

Befolkningen består uteslutande av skogsalver i ett rasistiskt samhälle som normalt inte tillåter resenärer att färdas fritt i riket. Befolkningen är styrda av strikta normer och lagar för hur en god medborgare ska bete sig. Slaveri är olagligt.

 

Alla alver på ön förväntas tjänstgöra vid drottningen armé eller flotta i minst 5 år under de yngre åren. Därefter räknas alven som fullvärdig medborgare och kan först då få vissa typer av jobb, få högre utbildning eller ta större lån.

 

Det krävs tillstånd för att lämna landet eller för att gå i land.

 

Statsskick

Landet styrs av en absolut monark i form av en drottning vid namn Alcarinqua. Drottningen har en utbredd och stor organisation av spioner och informatörer under sig som gör att hon har en direkt påverkan på varje invånares liv. Hon har även direkt styrning över armén och flotten som hon använder för att upprätthålla lag och ordning.

 

Militärmakt

Drottningen har en relativt stor stående armé som ständigt patrullerar landets gränser viket gör det mycket svårt att landstiga på någon av öarna utan att bli upptäckt av någon. Armén används också för att hålla ordning, fånga in, döma och bestraffa de som bryter mot de strikta lagarna.

 

Drottningen flottas används främst till att säkra hamnar samt att borda och genomsöka fartyg efter smuggelgods. Flottan är välskött men inte jättestor. Men det har kommit rapporter från Tol-taurë om att de bygger nya fartyg

Handel

Exporterar främst fisk samt alviskt vin och har en import av kol.

Har också en begränsad export av förädlade varor såsom alviska vapen till andra alver och alvriken.

 

Sedvänjor

Samhället genomsyras av hög arbetsmoral samt att det är viktigt att följa alla normerna och lagarna i landet. Att ange sin granne är att vara snäll då denne nu kan korrigeras på rätt väg. Kultur såsom teater, musik, konst m.m. är viktiga inslag och varje invånare förväntas ägna sig åt något av detta på sin fritid.

 

Alla alver förväntas också närvara och bidra med något vid de högtider som är instiftade för att hedra regenten och dennes närmaste.

 

Stereotyper

En skogsalv från Tol-taurë är mycket hederlig, lojal, arbetsam och strikt. De är väldigt misstänksamma mot främlingar och noga med vad de säger till andra. De föredrar andra alvers sällskap och ser ner på andra raser vilket gör att de uppfattas som för mer än alla andra.

 

Viktiga platser

  • Alcarinwë: Tol-taurës huvudstad. En mycket vacker stad i symbios med naturen. Drottningens palats finns i denna stad. Staden döptes om efter att drottningen kommit till maken.