Alkemi

Alkemi

Alla kan framställa magiska drycker men alkemister är i regel bättre på det. En lista på de drycker som finns finner du här. Man behöver inte kunna listan utantill som vanlig deltagare utan du behöver bara läsa på de två effektkorteten som följer med drycken för att förstå vad den gör.


Användning

Om man ska använda en magisk dryck ska man först dricka drycken och sedan läsa vad den gör på de två effektkorten som tillhör drycken. Effektkorteten kommer se ut som en form av skraplott och man kommer inte kunna läsa vad drycken har för effekt förrän man har skrapat korten. Man får inte skrapa korten innan man har druckit drycken. Kort som redan är skrapade är förbrukade och kan inte användas igen. De ska då lämnas in till Gryningtemplet (arrangörerna).


Observera att man ska skrapa 2 effektkort. Det ena är en positiv effekt och det andra är en bieffekt. Man måste skrapa båda men man kan spela på dem i valfri ordning. OBS! om det står ”ingen effekt” på ett kort så betyder det att just det kortet inte hade någon effekt. Det neutraliserar inte det andra kortet.


Man får flytta över effektkorten från en dryck till t.ex. en färgad sockerbit, salva, örter eller liknande, om man t.ex. vill ge helande örter i stället för helande dryck.


Vill man förgifta någons dryck eller mat, placerar man kortet i drycken eller i maten. Effektkortet går inte att se och det går inte att äta runt kortet. Man kan inte se, lukta eller smaka att maten är förgiftad.


Vi litar på att deltagarna inte kommer att missbruka detta system utan hitta ett snyggt sätt för att få det att fungera.


Förseglade flaskor utan effektkort

Det finns några få förseglade specialflaskor som oftast inte går att öppna och som saknar effektkort. Det kan t.ex. vara en flaska som lyser eller har någon konstig färg. Vill du dricka innehållet i en flaska som inte går att öppna och som saknar effektkort? Då ska du gå till gryningstemplet (arrangörerna).


Skapa magisk dryck

Vem som helst kan framställa en magisk dryck men alkemister är i regel bättre på det. För att skapa en magisk dryck behövs ingredienser. Vissa ingredienser kommer gå att köpa inlajv, andra måste man hitta och ”skörda” på lajvområdet. När man har alla ingredienser man behöver för att framställa en magisk dryck, ger man ingredienserna + en tom flaska att ha drycken i till Mästeralkemisterna. De ger då tillbaka en flaska med magisk dryck samt två effektkort som beskriver dess effekt.


Varje magisk dryck har ett speciellt recept för hur man framställer just den drycken. Receptet säger vad drycken ska innehålla och i vilken ordning ingredienserna ska blandas. Detta gestaltas genom att man lägger ingredienserna i olika skålar i en vis ordning. Varje dryck behöver fyra ingredienser.


Mästeralkemister MG8

Spelar man en alkemist, örtkunnig eller liknande kommer man vara bättre på att framställa drycker än vanligt folk då man har det som sitt yrke och kanske har receptet på den önskade drycken (du måste fortfarande gå till mästeralkemisten för att få effektkorten). Med alkemist eller örtkunnig menar vi en person som har fått skolning inom ämnet och har det som sitt yrke. Tänk på detta när du skapar din karaktär.


Man kommer oftast att lyckas med att göra den dryck man vill skapa, men bieffekterna kan bli olika allvarliga beroende på om man har fel ingredienser eller om man blandar dem i fel ordning. T.ex. kan en dryck ge +1 i KP medan bieffekten ger -1 i KP.


Bieffekternas allvarlighet beror på hur många rätt ingredienser som ligger i rätt skål, där 1 fel ger mild bieffekt och 4 fel ger allvarlig bieffekt.


Minska bieffekterna

Det finns sätt att öka sannolikheten att lyckas och minska bieffekterna.

  • Alkemister, örtkunniga eller liknande vet ofta hur vissa typer av brygder ska göras. Men de brygger inte gratis. Särskilt inte om de måste ta ingredienser från sitt eget förråd.
  • Det finns intrigföremål som mildrar bieffekter, ersätter en typ av vara eller talar om vilka ingredienser som ligger fel m.m.
  • Det finns särskilda ingredienser som kan ersätta valfri ingrediens.
  • Tillsätts Arcanium vid bryggningen mildras biverkan 1 steg.


Olika ingredienser

Det kommer finnas fyra olika typer av ingredienser. Varje typ är i de fyra färgerna blå, gul, röd och grön. De fyra färgerna representerar de fyra elementen vatten, luft, eld och jord


Det kommer finnas:

  • Färgade ägg (elementägg)
  • Färgade blommor (elementblomma)
  • Färgade stenar (elementkristall)
  • Färgad vätska (elementsav) – På området kommer det finnas träholkar med en behållare i. I botten på holkarna kommer det finnas en kork. Drar man ut korken kommer vätska börja droppa ut långsamt. När man är färdig på platsen så sätter man tillbaka korken igen, annars töms källan och den kommer inte fylla på igen. Man får inte på annat sätt mixtra med källan för att t.ex. öka dropptakten. Cirka 20 ml räknas som en enhet sav.

 

OSB! Äggen ligger i fågelbon. Låt fågelbona vara kvar efter du plockat ägget.

 

Tips:  Som alkemist, örtkunnig eller liknande ska du ha med dig tomma flaskor för att fylla upp dem med magiska drycker du skapar eller när du samlar in vätska. Ingredienserna får du av arrangörerna eller så måste du hitta dem IN-lajv.


Recept

Spelar du en alkemist eller liknande kommer du kunna få välja vilka drycker du vill ha recept till i samband med anmälan. Välj då inte alla recept utan tänk på din karaktärs specialområde och vad den kan. Hela receptsystemet är uppbyggt för att man ska kunna lära sig nya recept under lajvet och därmed utveckla din karaktär.

Mästeralkemistläger MG8