Dvärgar

Dvärgar

Urdvärg

Krav: Du ska ha dvägestetik på din utrustning.

Inspiration: Dvärgar från Sagan om ringen och The Hobbit.

 

Det är inte många som har sett en urdvärg. Bland de få som säger sig ha sett en urdvärg är det ännu färre som talar sanning.

 

De lever nästan uteslutande i stora gruvsystem under marken (fästen). Ingångarna brukar vara väl försvarade och dolda vilket gör att det kan vara mycket svårt att komma in i ett dvärgafäste obemärkt. Nere i gruvorna bryter de metaller och ädelstenar som de sedan använder till sitt högt värderade och skickliga hantverk.

 

Dvärgar kan bli mycket gamla men har inte evigt liv. De mognar lika snabbt som människor.

 

Det råder ingen skillnad mellan könen när det kommer till val av yrken eller arbetsuppgifter.

 

Dvärgarna sätter stor vikt vid sin familj och sitt hus. Ett hus kan bestå av flera olika familjer i olika fästen.

 

Khazad

Krav: Du ska ha dvägestetik på din utrustning men behöver inte vara kort.

Inspiration: Dvärgar från Sagan om ringen och The Hobbit fast långa.


Khazad är oftast betydligt längre än urdvärgen och tillbringar också mer tid ovan jord och bedriver mer handel. De är dock fortfarande väldigt sällsynta då de brukar föredra att tillbringa sin tid i de stora gruvsystemen (fästen) där de arbetar och bor. Ingångarna till fästena brukar vara väl försvarade och dolda vilket gör att det kan vara mycket svårt att komma in i ett dvärgafäste obemärkt.

 

I fästenas gruvor bryter de metaller och ädelstenar som de sedan använder till sitt högt värderade och skickliga hantverk.

 

Khazader kan bli mycket gamla men har inte evigt liv. De mognar lika snabbt som människor.

 

Det råder ingen skillnad mellan könen när det kommer till val av yrken eller arbetsuppgifter.

 

Khazader sätter stor vikt vid sin familj och sitt hus. Ett hus kan bestå av flera olika familjer i olika fästen.- Skägg är frivilligt och kan bidra till estetiken men är valbart för alla kön.

- Att gå lätt böjd kan bidra till estetiken för en dvärg som arbetat i gruvgångar hela livet.

- Viktigast är gestaltning av kultur samt dräkt, exempelvis kläder som får dig att se grövre ut. (Se Sagan om ringen och Hobbit-filmerna för inspiration)

- Tips är att klä sig mycket runt halsen så att nacken blir mindre synlig och att nacke och axlar nästa "flyter ihop" och lite bredare, bylsigare kläder längs med kroppen. Breda bälten och kantiga former på utrustningen.