Konfliktkartan

Konfliktkartan

Östra Danalien är krigshärjat och ockuperat av orchklaner från Shakauzg. Danalien har vapenvila med en del av klanerna, men har också öppen konflikt med andra. Sakta men säkert håller Danaliska trupper på att ta tillbaka de förlorade landområdena.

Det gick bra för Danaliens armé i Västveden där svartfolken drevs tillbaka (MG 6) och det gick till en början bra i Östveden också. Men när man skulle ta residensstaden tog det stopp. Efter fler misslyckade försök att ta staden var den Danaliska armén besegrad och tvingades retirera (MG 7). I stället för att göra nya försök i Östveden vändes blickarna i stället mot Östra grind. En förläning längre norrut där svartfolken härjade och där ett uppror bland magikerna startat. Efter hårda strider återtogs staden Kamoro från svartfolken som drevs bort från förläningen. Dock hann de bränna stora områden av skogsalvsskogen Lataurë. Magikernas uppror slogs ner till glädje för många. Men lyckan överskuggades av rapporterna om att en varelse brutit sig ut från det välbevakade valvet i Faralor (MG 8). Denna varelse var en hemsk skapelse som gick under namnet Dödgrävaren och som åtföljdes av ett otal vandöda, som begav sig mot Ärkemagikerns dal. Inne i dalen dödades den dock till slut efter en mäktig strid. Samma öde gick Trädgårdsmästaren till mötes. Trädgårdsmästaren var en annan liknande varelse åtföljd av alver, knytt och älvor. Denna varelse kom dock inifrån dalen och lär ha grävts upp av en dryad och några skogsalver då det ska ha varit en gudom för dem… en död gudom numer! (MG9).

 

Dessa konflikter har gestaltats genom ett strategiskt brädspel där man flyttar trupper mellan olika zoner på en konfliktkarta. Det som händer på konfliktkartan kan få konsekvenser på lajvet och vice versa. Det går också att skicka föremål från lajvet till trupperna på konfliktkartan via Transportsystemet.


Årets strategispel kommer att utspela sig i de västra delarna av Ärkemagikerns dal. Kring de många uråldriga byggnadsverk som förfäderna lämnade efter sig. Främmande trupp har synts till i de avlägsna delarna av dalen och alvfolkens agenter sägs röra sig bland skuggorna. Khazaderna och svartfolken, som har återtagit gamla boningar i dalen, har hållit sig mest för sig själva. Men under ytan bubblar hämnden hos de båda folken för gamla oförrätter. Ljudet av trummor och vapenskrammel ekar allt tätare i dalen. Är detta början till Dalens ödestimme?

 

Tyvärr kan inte alla delta i detta spel och arrangörerna kommer välja ut vilka som kommer få flytta spelpjäserna (aktör) utifrån behovet av spelare, andra kan få kontrakt (kontraktör) som de kan sälja till de som flyttar trupper. De som väljs ut kan vara en person eller en grupp.


Observera att man inte kan hindra några truppförflyttningar genom att döda en annan person eller grupp på lajvet om inte detta tydligt framgår. T.ex. så styrde värdshusvärden dvärgarna under MG6 och hade fortsatt att styra dem om denne hade dött. Då värdshusvärden IN-lajv inte var general eller liknande.

Denna regel finns för att vi inte vill att deltagare ska döda varandras karaktärer för att ”vinna” det strategiska brädspelet. Men man får givetvis förhandla mellan grupperna.


Att göra drag

En eller flera funktionärer kommer att sköta brädspelet genom att gestalta budbärare. De kommer gå runt till de olika grupperna och be dem göra sina drag. Det är då bra om vem som helst i gruppen kan göra ett drag, men man får givetvis välja ut någon/några som sköter det. Systemet är uppbyggt för att vara en rolig upplevelse för hela gruppen, inte för endast en gruppmedlem.

 

När alla har gjort sina drag kommer trupperna att förflytta sig och strider kommer utkämpas. Budbäraren kommer sedan ut och berättar vad som hände och gruppen får göra ett nytt drag.

 

Man får givetvis söka upp en budbärare när man ser den i t.ex. Gryningstemplet (arrangörslägret), för att göra sitt drag.


Missa ett drag

Om en grupp inte går att hitta efter ett antal försök kommer deras trupper inte förflytta sig det draget. Det är inte hela världen om man inte gör ett drag!


Vet man med sig att man kommer lämna lajvområdet eller vara borta från sitt läger en längre tid kan man lämna in sina framtida truppförflyttningar på ett papper till budbäraren eller till Gryningstemplet. Papper finns att få i Gryningstemplet om man inte har eget.

Oavsett är det bra om ni talar om det så att våra budbärare slipper leta efter er.


Benämning

För att lättare kunna prata om detta IN-lajv så har vi bytt namn från strategispelet till konfliktkartan.

En spelare kallas Aktör.

En person med ett kontrakt som kan säljas till en Aktör kallas Kontraktör.


Budbärarna

Rickard Nilsson – Ansvarig

Daniel BillmanInspiration till strategispelet är hämtat från lajvet Projekt Lazarus.