Strategispelet

Strategispelet

Östra Danalien är krigshärjat och ockuperat av orchklaner från Shakauzg. Danalien har vapenvila med en del av klanerna, men har också öppen konflikt med andra. Sakta men säkert håller Danaliska trupper på att ta tillbaka de förlorade landområdena.

Det gick bra för Danaliens armé i Västveden där svartfolken drevs tillbaka (MG 6) och det gick till en början bra i Östveden också. Men när man skulle ta residensstaden tog det stopp. Efter fler misslyckade försök att ta staden var den Danaliska armén besegrad och tvingades retirera (MG 7). I stället för att göra nya försök i Östveden vändes blickarna i stället mot Östra grind. En förläning längre norrut där svartfolken härjade och där ett uppror bland magikerna startat. Efter hårda strider återtogs staden Kamoro från svartfolken och drevs bort från förläningen. Dock hann de bränna stora områden av skogsalvsskogen Lataurë. Magikernas uppror slogs ner till glädje för många. Men lyckan överskuggades av rapporterna om att en varelse brutit sig ut från det välbevakade valvet i Faralor… (MG 8).

 

Denna konflikt har gestaltats genom ett strategiskt brädspel där man flyttar trupper mellan olika zoner på en spelkarta. Det som händer på spelkartan kan få konsekvenser på lajvet och vise versa. Det går också att skicka föremål från lajvet till trupperna på brädspelet via Transportsystemet.


Under MG 9 kommer strategispelet handla om konflikter inne i Ärkemagikerns dal. Där Trädgårdsmästaren har samlat en armé av skogsalver som nu hotar säkerheten i dalen, något som dalens nya länsherre Ehrenbalk inte kan acceptera. Samtidigt har mörkeralver, khazader, svartfolk och religiösa fanatiker synts till i allt större antal. Kan det ha att göra med ryktet om att varelsen från valvet i Faralor är på väg till dalen?

 

Tyvärr kan inte alla delta i detta spel och arrangörerna kommer välja ut vilka som kommer få förflytta spelpjäserna utifrån behovet av spelare. De som väljs ut kan vara en person eller en grupp.

Observera att man inte kan hindra några truppförflyttningar genom att döda en annan person eller grupp om inte detta tydligt framgår på lajvet. T.ex. så styrde värdshusvärden dvärgarna under MG6 och hade fortsatt styra dem om denne hade dött. Då värdshusvärden IN-lajv inte var general eller liknande.

Denna regel finns för att vi inte vill att deltagare ska döda varandras karaktärer för att ”vinna” det strategiska spelet. Men man får givetvis förhandla mellan grupperna.


Att göra drag

En eller flera funktionärer kommer att sköta brädspelet genom att gestalta budbärare. De kommer gå runt till de olika grupperna och be dem göra sina drag. Det är då bra om vem som helst i gruppen kan göra ett drag, men man får givetvis välja ut någon/några som sköter det. Systemet är uppbyggt för att vara en rolig upplevelse för hela gruppen, inte för endast en gruppmedlem.

 

När alla har gjort sina drag kommer trupperna att förflytta sig och strider kommer utkämpas. Budbäraren kommer sedan ut och berättar vad som hände och gruppen får göra ett nytt drag.

 

Man får givetvis söka upp en budbärare när man ser den i t.ex. Gryningstemplet (arrangörslägret), för att göra sitt drag.


Missa ett drag

Om en grupp inte går att hitta efter ett antal försök kommer deras trupper inte förflytta sig det draget. Det är inte hela världen om man inte gör ett drag!


Vet man med sig att man kommer lämna lajvområdet eller vara borta från sitt läger en längre tid kan man lämna in sina framtida truppförflyttningar på ett papper till budbäraren eller till Gryningstemplet. Papper finns att få i Gryningstemplet om man inte har eget.

Oavsett är det bra om ni talar om det så att våra budbärare slipper leta efter er.


Budbärarna

Rickard Nilsson – Ansvarig

Adam HanssoInspiration till strategispelet är hämtat från lajvet Projekt Lazarus.