Landlotteriet

Landlotteriet

Bakgrunden till landlotteriet i Ärkemagikerns dal

Det är nu allmänt känt att Magikernas råd, som ägde Ärkemagikerns dal, hade stora skulder till Danaliens centralbank. Då magikerna i dalen var försvunna kunde de heller inte betala sina skulder. Magikernas råd sattes därför i konkurs och delar av deras tillgångar började säljas av för att betala deras skulder till den Danaliska centralbanken under översyn av konkursförvaltaren. Resterande tillgångar skulle tillfalla staten.

 

Den Danaliska senaten ställde krav på konkursförvaltaren att fördela landtillgångarna rättvist över befolkningen och bland annat ge flyktingar från de brända och härjade landområdena i östra Danalien, en möjlighet att starta ett nytt liv i dalen. Det hölls därför ett landlotteri där många valde att köpa en lott. Ett fåtal aktörer köpte dock upp flera av de fattiga böndernas landområden efteråt. Trots detta har konkursförvaltaren valt att utlysa ett nytt landlotteri för de personer som ännu inte köpt någon lott. Alla som tidigare inte köpt någon lott har rätt att köpa max en lott var med säker vinst. Den person vars lott dras först får välja landområde först.


Landområdeskartan

Det kommer att finnas en karta över ett delområde i Ärkemagikerns dal. Delområdet ligger söder om Morinas lundar (den plats där lajvet utspelar sig). Kartan är uppdelad i ett rutnät med 260 fält. Varje fält motsvarar ett landområde som man kan vinna i lotteriet. Se kartan längst ner.


Vissa landområden är bra och passar för t.ex. jordbruk, gruvdrift eller skattletande medan andra är mindre bra. I år kommer det dock inte gå några expeditioner in i området med möjlighet att få djupare information om landområdena, utan man får helt enkelt prata med rätt person som kanske vet eller var med under expeditionerna under MG 7.


Regler

  • Varje person har rätt att köpa max en lott var.
  • En person som köpt en lott förra året får INTE köpa en ny lott i år. Detta gäller även om den såldes vidare.
  • Man får köpa eller sälja lotter eller landområden mellan varandra.
  • Man får INTE stjäla lotter i landlotteriet eller ägarbevis till ett landområde från varandra eller från banken.
  • Vid dragningen kommer lottonummer slumpmässigt dras och presenteras.
  • Personer vars lott har ropats ut går fram till kartan och lägger sin lottbricka på det landområde denne vill ha under översyn av en administratör.
  • Efter att en person lagt sin lott får denne ett kvitto av administratören. Kvittot ges sedan till en skrivare som ger personen ett ägarbevis.
  • Därefter dras ett nytt nummer och en ny person går fram och väljer ett nytt område och så vidare.
  • Alla har en begränsad tid på sig (ca 10 sekunder) att välja område. Väljer man inte inom denna tid eller om man inte är där när ens nummer dras så hamnar ens lott sist i kön.


Dragningen

Dragningen kommer troligen att ske runt kl. 13 på lördagen och pågå 1-2 timmar. Bestämd tidpunkt kommer utannonseras på lajvet.


Om man inte är där när ens nummer dras så hamnar ens lott sist i kön. Efter att alla nummer har dragits en gång dras de lottnummer som folk missade en gång till. De som helt missar dragningen kan i efterhand söka upp banken för att peka ut ett landområde.


Du kan också gå till banken och hämta ut ditt ägarbevis om du glömde plocka ut det eller studera kartan noggrannare.


Då vi rent off-lajv inte vill att detta ska ta allt för mycket tid för folk, så ber vi er lyssna på de utrop som görs och vara så effektiva som möjligt.


IN-lajv valut

Finansiering

En lott i landlotteriet kostar 10 000 daler. Alla kommer inte ha råd med detta men man kan alltid låna på banken för att finansiera det hela, förutsatt att banken bedömer det trovärdigt att du kan betala tillbaka det hela inom något år och att du inte har allt för höga skulder sedan tidigare.


Vid lajvslut

Ägarbevis över landområden kan köpas, säljas, m.m. Därför ska alla ägarbevis du har också lämnas in tillsammans med dina inlajvpengar och andra intrigföremål i samband med utcheckningen. Så noterar vi allt du slutade lajvet med för framtida lajv i kampanjen.


Observera att varken lotter eller ägarbevis får stjälas. Detta för att vi tror att det förstör mer spel för den som blir av med det än det skapar spel. Men kommer ni överens och vill ha en scen om det kommer vi inte hindra er.