Eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud under lajvet

Skärpt eldningsförbud gäller under lajvet!

Det har utfärdats skärpt eldningsförbud i den kommun lajvet är i!

Vår bedömning är att det kommer gälla under hela lajvet.

 

Vad innebär Skärpt eldningsförbud?

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar alla aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

 

Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

 

(Källa: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: https://serf.se/global/nyheter/eldningsforbud-rader-inom-sarf/)

 

Detta innebär att:

 • Ingen eldning får ske med ved, kol eller liknande.
 • Endast matlagning med gas eller vätska får ske på säker plats.
 • Säker plats anses vara obrännbart underlag såsom grusplan vid offen eller på bord med metallplåt eller cementfiberskiva på eller liknande.
 • Ingen eldning med gas eller spritkök får ske inne i tälten eller nära tält/tyg som riskerar att blåsa mot varma delar på köket.
 • Tänk på att gasolkök, spritkök eller liknande normalt är off så ni kan behöva förflytta er vid matlagning.
 • Arrangemanget avser att tillhandahålla en plats där matlagning kan ske med gas.
 • Värdshuset kommer använda gasol i stället för ved vid matlagning.
 • Pyroteknik får inte användas.
 • Inga levandeljus, facklor eller marschaller – Vi rekommenderar LED-ljus.
 • Rökning får endast ske vid dassvagnarna där fimpar ska slängas i avsedd hink.
 • Det kommer finnas flera brandsläckare i den lilla stugan på den stora tältängen.

 

Vi rekommenderar:

 • Se över vilken mat du tänkt att äta. Ur säkerhetssynpunkt är det bättre att ta med mat som inte behöver tillagning.
 • Köp in LED-ljus att ha i läger och tält.
 • Ta med termos för varmvatten till t.ex. barnens gröt. Varmvatten kan fås på värdshuset.