Människor

Människor

Människor

Människor är den mest spridda rasen i världen och de lever oftast i byar eller städer.

De klär sig i stort säett i vad som helst, och deras kläder speglar ofta vilken kultur de kommer från eller vilken status de har. Samhället har ofta en tydlig hierarki med t.ex. överklass och bönder. En människa ska alltid visa vördnad och underlägsenhet mot överheten.

Människor kan ses tillsammans med de allra flesta raser, men de är i allmänhet väldigt skrockfulla och rädda för andra raser.

I samhället behandlas alla lika oberoende av kön och det finns inget yrke som inte kan innehas av en man eller en kvinna.


Amazoner

Amazoner lever mestadels i byar men kan även uppföra städer med stora tempel eftersom religion ofta är en viktig del av kulturen.

Kulturen är matriarkalisk, vilket betyder att kvinnan i regel har högre status än mannen och hon har oftare en högre maktpositionerna i samhället, men det finns undantag.

Amazoner klär sig oftast i skinn från bytesdjur och använder tyger i skogens och havets färger. Rustningar görs av läder. Folket smyckar sig gärna med snäckor, slipade stenar, polerat trä, fjädrar, m.m. Vita pärlor bär endast kvinnor som har fött barn.

Amazonerna bor numera främst längs Zibas kust i sex byar. De flyttade dit efter att deras marker, på ön Eirann, blev invaderade och de tvingades fly.


Amer

Krav: Vill du spela Ame bör du kontakta lajvföreningen LRS som har gestaltat rasen under hela lajvkampanjen.


Amer är ett nomadsläkte som lever utspritt i Danalien och främst livnär sig på jakt. Andar och själar är en viktig del i deras kultur. Kontakten med andra varelser är sporadisk, då de oftast håller sig för sig själva. Dock kan man träffa på dem vid marknader när de är där för att köpa verktyg eller liknande.

Amerna värnar om naturen och skogen, främst eftersom det är deras jaktmarker. Skogsalver och amer kommer därför oftast bra överens.

Det kan ibland vara svårt att tala med amerna eftersom de envisas med att inte utse en ledare, utan alla i amegruppen ska vara med, och alla i amegruppen skall få bestämma eftersom de alla har samma ställning.


Drakoner

Drakoner lever nästan uteslutande på den flytande ön Drakonien som tycks följa havsströmmarna i havet, men det händer att några stannar kvar på fastlandet.

De är det enda folkslaget som kan prata med drakar och resonera med dem (inte samma sak som att styra dem). De anlitas därför ofta för att ta hand om drakrelaterade problem.

Ansiktsmålningar är vanliga inom kulturen och då särskilt drakmotiv eller drakfjäll. Men också fartyg och luftskepp är vanliga motiv, då många livnär sig på den handel som utbyts i samband med att ön passerar en kust. De klär sig oftast i vackert färgade tyger.

Hela folket är könslöst och benämns uteslutande som Hen.