Stridsregler

Stridsregler

Sammanfattning

Grundprincipen för stridsreglerna är att man tål så mycket man tror man tål. Det vill säga ”spelad skada”. Men det finns ett kompletterande KP-system som ger indikation över hur mycket man förväntas tåla. ”Det viktigaste är inte att vinna utan vem som dör snyggast”.


Det finns ett hederskodex i hela lajvvärlden ”Om någon skonar ditt liv efter en strid ska du inte hämnas!”. Vad det än var ni grälade om så är det nu utrett och det är dags att begrava stridsyxan.Det är viktigt att följa detta hederskodex rent off-lajv oberoende vad du spelar.


Byter du karaktär ska du knyta ett gult band på höger arm för att markera att du är en ny karaktär.


Huvud och hals utgör inte något träffområde.


Alla raser har totalt 2 KP i grund.

KP räknas över hela kroppen och inte en specifik kroppsdel.

Hamnar du på 0 i KP så är du nergjord och får inte aktivt delta i striden.

Man kan inte hamna på minus i KP, utan 0 KP är det lägsta värdet.

Ligg kvar cirka 30 min om du har slagits medvetslös.


Rustning ger bäraren fler KP.

Rustning (förutom hjälm) skyddar enbart på den plats där rustningen sitter.

Det går att kombinera flera lager rustning av olika typ, men inte av samma typ.Det blir lättare om du bara räkna hur många träffar du får, inte hur många träffar du delar ut.


Olika vapen gör olika mycket i skada.

Närstridsvapen - 1 KP.

Projektilvapen - 2 KP.


Om du förlorar KP eller hamnar på 0 i KP måste du genomgå en läkeperiod innan du får tillbaka dina KP. Läkeperioden inleds när någon lägger om ditt sår med ett bandage och stoppar blödningen.

För att snabba upp läkeperioden kan du ta hjälp av en sjukvårdskunnig karaktär eller dricka en magisk helande dryck. Varje unik behandlingsmetod halverar läketiden.Har du hamnat på 0 KP så behöver du få tillbaka dina 2 grund KP innan du är ”frisk” igen. Detta betyder att det kommer ta dig 8 timmar att bli frisk om du inte får hjälp.

Alla dina rustnings KP får du tillbaka 1 timma efter avslutad strid.


Snittning gör man genom att dra sitt boffervapen över strupen på någon samtidigt som man tyst säger ”snitt”. Offret faller då till marken och förblöder till döds efter 10 min. Offret kan överleva om denne får hjälp och man lyckas stoppa blödningen.


Knock (uttalas tyst nock) gör man genom att slå ett trubbigt bofferföremål mycket lätt i huvudet. Personen blir då medvetslös i ca 30 min. Hjälm skyddar inte mot knockning.


Du får inte använda ditt vapen om du är alkoholpåverkad (gräns = 0,2 promille).


Stridsregler - Fullständig text

Grundprincipen för stridsreglerna är att man tål så mycket man tror man tål. Det vill säga ”spelad skada”. Tänk dig huruvida din karaktär verkligen skulle kunna stå upp efter att ha fått en trädstam i magen av ett troll. Även om du rent KP-mässigt (kroppspoäng) skulle kunna stå upp.

Gör striden verklig och bjud på dig själv. ”Det viktigaste är inte att vinna utan vem som dör snyggast”.


Utöver grundprincipen har vi skrivit ett sekundärt KP-system som ska ses som ett komplement till ”spelad skada” och ge en riktlinje om hur mycket man förväntas tåla. Det är inte skrivet för att vara så realistiskt som möjligt, utan för att kunna skapa så bra spel som möjligt.

Man gör klokt i att läsa igenom detta då vi även tar upp övriga regler som gäller i strid.


Heder och döden

Inom hela världen finns ett hederskodex som gäller alla raser och alla yrken. Om någon skonar ditt liv efter en strid ska du inte hämnas! (Du får försvara dig om du blir anfallen på nytt). Det är viktigt att följa detta hederskodex rent off-lajv oberoende vad du spelar.


Vad det än var ni grälade om så är det nu utrett och det är dags att begrava stridsyxan. Ni kanske till och med tar en öl på värdshuset senare på kvällen. Om ni till exempel tävlade om ett intrigföremål så är det deras nu och ni får inte attackera dem för att få det.


Tanken bakom denna hederskodex är att vi arrangörer många gånger har sett strider på lajv där vinnarna efter striden går och skär halsen av alla som ligger sårade på marken. Detta gör de till stor del för att slippa risken att de sårade senare ska komma tillbaka och hämnas. Om man tar bort risken för hämnd så kanske man kan minska det onödiga dödandet.


Skulle det vara så att du blir dödad och tycker att personen som dödade dig inte hade en riktigt bra anledning till att göra det, kan du uppsöka Gryningstemplet (arrangörerna). De har makten att återuppliva din roll om de finner skäl till det.


Byta roll

Behöver du komma tillbaka som en ny karaktär ska du knyta ett gult band på höger arm för att markera att du är en ny karaktär. Detta oavsett om du har nya eller dina gamla kläder på dig. Vi skickar inte hem någon för att de dör.


Träffområden

Huvud och hals utgör inte något träffområde. Blir du träffad där får du gärna rollspela på händelsen men du ska inte räkna det som en träff. Resten av kroppen är tillåtna träffområden. (Undvik att hugga uppifrån och ner då det ökar risken att träffa någon i huvudet).


Om du bär sköld rekommenderas du att bära hjälm, eftersom skölden ökar sannolikheten att du blir träffad i huvudet.


Om träffar

För att en träff ska räknas ska den vara ren och ”välmarkerad”. Det vill säga att motståndaren ska tydligt märka av den. Om vapnet till exempel snuddar vid armen eller bara tar i kläderna räknas det inte. Det kan dock vara bra att markera att du ändå blivit träffad, även om du inte räknade detta som en ren träff. Till exempel kan du kort hålla för det lilla såret som bildades eller uttrycka ilska över att de högg en reva i din fina mantel.

En bra riktlinje är att om träffen känns så är den ren.


Vid projektilträffar avgörs träffens renhet av hur pilen beter sig. Om pilen stannat på kroppen och studsar bakåt eller faller ner i marken så är träffen ren. Om projektilen snuddar kroppen för att sedan fortsätta framåt är det inte en ren träff och gör ingen KP i skada. Men rollspela gärna på den.


Bär du rustning kan det vara svårare att känna av träffar. Du bör då vara mer observant på hur din motståndares vapen beter sig.


Det är alltid du själv som avgör om du blivit träffad. Ibland känns inte en träff av någon anledning. Om din motståndare inte verkar ta en träff, förutsätt inte att denne fuskar. Avbryt inte spelet och ställ till med en off-scen, det förstör för alla andra. Blir du irriterad off, så ta en paus efter striden och red ut det på plats.


Kroppspoäng (KP) - Ett mått på hur mycket du tål.

Alla raser har totalt 2 KP i grund. KP räknas över hela kroppen och inte en specifik kroppsdel. Detta betyder att om du t.ex. får en träff i höger arm och en i vänster ben så har du 0 KP.


Får du en träff i en kroppsdel men har KP kvar ska du spela på att den kroppsdelen är skadad.


Hamnar du på 0 i KP så är du nergjord och får inte aktivt delta i striden (se även sekundärt avslut nedan). Man kan inte hamna på minus i KP, utan 0 KP är det lägsta värdet.


Rustning

För att dämpa skador i strid används rustning som ger bäraren fler KP.


Rustning (förutom hjälm) skyddar enbart på den plats där rustningen sitter. Med andra ord kan en person i helplåt gå ner av ett svärdshugg i en glipa i rustningen.


Det går att kombinera flera lager rustning av olika typ, men inte av samma typ.Tycker du att KP-systemet verkar avancerat eller har mindre erfarenheter av strider på lajv kan du givetvis alltid spela säkert och gå ner på en träff och göra en snygg scen av det.


Kom ihåg att du ska räkna hur många träffardu får inte hur många träffar du delar ut. Då behöver du bara hålla koll på din rustning och vad du tål och systemet blir mycket enklare.


Vapen

Olika vapen gör olika mycket i skada:


Sekundärt avslut

Om du hamnar på 0 KP så är du nergjord (ur stridbart skick) och får inte längre påverka striden i din favör. Men för att det inte ska bli allt för orealistiskt eller tråkigt finns det möjlighet till ett sekundärt avslut, vilket ger dig möjlighet att vara aktiv ännu en gång utan att påverka utgången på striden. Det finns tre varianter av sekundära avslut:


 • Om du blir attackerad av någon som fortfarande är i stridbart skick får du under en kortare period kämpa emot klumpigt. Du får parera och undvika men du får inte skada din motståndare. Detta är enbart för att skapa en snyggare scen och får inte utnyttjas för att du eller din grupp ska få fördelar under striden. Du ska förlora kampen. Om du som stridande ändå skulle bli träffad av någon som du vet är nergjord så räknas endast träffen som en skråma och du kan ignorera den.
 • Två eller flera personer som redan är nergjorda får slåss med varandra så länge det inte påverkar utgången av striden.
 • Du får även kravla till en kamrat på marken, hålla för dina sår, skrika ut din smärta eller stappla långsamt iväg.


Det viktiga är att ditt sekundära avslut inte får påverka utgången av striden.


Det är förbjudet att låtsas vara sårad eller avsvimmad när man inte är det och därigenom lura sina motståndare. Detta eftersom sår syns i verkligheten men inte på lajv.


Efter striden

När striden är slut och du ligger sårad eller medvetslös på marken, så bör du ligga kvar tills alla har lämnat området innan du rör på dig igen. Tänk på att inte gå off och resa på dig för snabbt utan låt folk omkring dig få spela skadade. Sedan är det ok att stappla iväg för att försöka få hjälp. Vi rekommenderar att man ligger minst 30 min om man har slagits medvetslös om man inte får hjälp.


Läkning

Om du förlorar KP eller hamnar på 0 i KP måste du genomgå en läkeperiod innan du får tillbaka dina KP. Läkeperioden inleds när någon lägger om ditt sår med ett bandage och stoppar blödningen. Du berättar själv för den som lägger om dina sår var du har dina skador. Det är tillåtet att flytta skadan till en annan del av kroppen för att underlätta att lägga bandage eller liknande.


För att snabba upp läkeperioden kan du ta hjälp av en sjukvårdskunnig karaktär, t.ex. en läkare, fältskär, helare etc. eller dricka en magisk helande dryck. Varje unik behandlingsmetod halverar läketiden.Har du hamnat på 0 KP så behöver du få tillbaka dina 2 grund-KP innan du är ”frisk” igen. Detta tar 8 timmar om du inte får hjälp av en läkare, helare eller magisk dryck.


Har du bara tagit träffar i din rustning får du tillbaka alla rustnings KP 1 timma efter avslutad strid.


När skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, kravla runt, ha dödsångest eller vad som nu känns lämpligt. Skapa en snygg scen för de som är runt omkring dig. När sedan skadan har blivit omhändertagen behöver du inte spela på att du har fullt lika ont längre, men det är upp till dig.


Grundtanken bakom vårt läkesystem är inte att det ska vara realistiskt eller att folk ska gå runt och spela skadade hela lajvet. Vi tror på att korta läketider gör folk mer benägna att bjuda på sig själva och gör att de vågar förlora en strid. ”Det viktigaste är inte att vinna utan vem som dör snyggast”.


Övriga stridsrelaterade regler


Vapensäkerhet

 • Under lajvet används boffervapen och inte riktiga blankvapen. Blankvapen får bäras som en del i dräkten men får inte dras.
 • Krutvapen är inte tillåtet på detta lajv.
 • Alla boffervapen såsom svärd, bågar, pilar, sköldar m.m. måste gå igenom vapenkontroll hos arrangören i samband med incheckningen.


Närstridsvapen

 • I princip är alla köpevapen (Calimacil, Palnatooke, Epic Armory etc.) godkända rent säkerhetsmässigt.
 • Vapen får normalt inte stickas med. Endast vapen som är särskilt byggda för att vara stötsäkra får lov att stickas med.
 • Stickspjut eller huggspjut utan flexibel stomme är inte tillåtet och hela stommen ska vara vadderad (undantag handtagen). Stickspjut med synligt träskaft är således inte tillåtet.


Projektilvapen

 • Pilar och skäktor får ha både rundad eller platt spets och ska ha en diameter av minst 45 mm.
 • Kolfiberpilar är ok.
 • Pilbågar får max spänna 30 pound. Armborst 50 pound. Detta motsvarar ungefär samma anslagsenergi.
 • Man får inte ta upp någon annans pil och skjuta med den, då pilarnas längd är anpassade efter bågens styrka.
 • Om du tar upp en pil från marken så måste du först kontrollera att pilen är hel innan du får skjuta den igen.
 • Man får skjuta pilar på natten. Men tänk på säkerheten! Sikta lågt och skjut bara på ett avstånd som du vet att du träffar på. Pilarna är byggda för att man inte skall ta skada om man träffas i ansiktet. Men det är inte trevligt att bli träffad där.
 • Tänk på att inte trampa sönder andras pilar som ligger på marken.


Sköldar och rustningar

 • Sköldar ska vara vadderade runt kanterna.
 • Rustningar får inte ha vassa kanter så att vapen som används mot rustningen går sönder. De får heller inte utgöra någon fara för varken dig själv eller andra.


Handgemäng

 • Man får inte göra sköldstötar som innebär att fienden tappar balansen och ramlar.
 • Handgemäng i form av slag, sparkar, kast, böjning mot leder eller liknande är inte tillåtet. Det är dock tillåtet att t.ex. greppa en svärdsarm eller gripa tag i någon.


Rökgranater

Rök och gasgranater finns inte i världen, men rök kan förekomma som effekter på lajvet. Om du vill använda rök ska restriktioner kring eventuella eldningsförbud följas.


Snittning

Snittning är en lajvterm för när man skär halsen av en annan person. Detta gör man genom att dra sitt boffervapen över strupen på någon samtidigt som man tyst säger ”snitt”. Offret faller då medvetslös till marken och förblöder till döds efter 10 min. Offret kan med andra ord överleva om denne får hjälp och man lyckas stoppa blödningen.


Detta är en regel som man ska tillämpa väldigt sparsamt! Det är oftast inte så kul för offret att förlora sin karaktär! Döda aldrig någon för ”skojs skull” eller för att du har tråkigt. Det ligger ofta mycket arbete bakom en roll. Om du ska döda någon måste du ha en riktigt bra anledning. Att personen förolämpade dig är inte en sådan.

Att döda någon kanske är kul för dig men knappast för den som dör. Om du måste döda någon så kanske det är roligare om du gör det sista dagen och inte första dagen. Läs gärna mer om tips på hur man ska bete sig under Tips & Trix.


Knockning

Knock (uttalas tyst nock) syftar till att symbolisera att man övermannar en person och slår denne person medvetslös utan att skada personen t.ex. en vaktpost. För att knocka någon behöver du någon form av trubbigt bofferföremål och slå en person mycket lätt i huvudet samtidigt som du tyst säger ”knock”. Offret faller då ihop och ligger medvetslös på marken. Vi rekommenderar i cirka 30 min om personen inte får vård. Offret minns inget av det som har hänt under tiden denne varit knockad. Knockning kan inte göras under en pågående strid. Hjälm skyddar inte mot knockning.


Kvarglömt material

Kvarglömt material efter en strid bör placeras i en hög bredvid platsen där striden var, förslagsvis bredvid en stig eller en väg, så att den som har blivit av med det kan hitta och hämta det. Detta kan vara pilar, skäktor, svärd m.m. Om ni som vinnare planerar att fortsätta hålla platsen bör materialet läggas en bit bort, förslagsvis närmare fienden så att de kan hämta det.


Ålder

För att få bära vapen (förutom dolk) måste man fyllt 13 eller ska fylla 13 detta år.


Alkohol

Du får inte använda ditt vapen om du är alkoholpåverkad (gräns = 0,2 promille).


Djur

Strid kring djur bör undvikas. Skulle det ske är det djurägarens ansvar att i första hand ta hand om t.ex. sin hund så att den inte attackerar någon. Man bör söka annan lösning än strid om det är ägaren av t.ex. hunden man ska attackera.


Rasspecifika regler

En dryad dör om dess träd dör. Om ett träd skadas, skadas dryaden. (Man får inte hugga ner trädet på riktigt, men man kan spela på att man har huggit ner det om man hugger det med en bofferyxa i cirka 10 min).


En vandöd kan inte dö av hugg eller stick utan vaknar igen efter cirka 1 min. Hur man dödar en vandöd är inte allmänkunskap.


Om ett troll möter ett annat troll, kan deras revirinstinkt tar över och de ser nu sin värsta fiende och rival. Detta betyder att de oftast attackera varandra för att försvara sitt revir. Under strider mellan två troll tål trollen väldigt mycket och de kan stå och slå på varandra länge tills något av trollen dör eller flyr. De bryr sig då inte om något annat utan siktar bara in sig på sin rival.


Stora delar av ovanstående texter är hämtade och omskrivna med tillstånd från lajvet Krigshjärta 7:

https://docs.google.com/document/d/1n2iwWS4DHDp3I6BY6r3rj1s1d1sv5Q406jqFjBbWU6g/edit?usp=sharing&pref=2&pli=1