Religion

Religion

I denna värld är det inte ovanligt att man tror på många olika saker och firar många olika högtider. Vi har valt att endast presentera de vanligaste trosuppfattningarna, men det är helt ok att skapa din egen religion. Det är också helt ok att utveckla de redan befintliga religionerna. Bolla då gärna era idéer med arrangörerna.


Vi vill dock rekommendera dig att välja någon av de religioner vi presenterar här. Detta för att de är betydligt mer förankrade i de intriger som finns på lajvet. Religionen är viktig på lajvet!


Läs även om Gudasystemet.


Religionsuppfattning

Att din roll är troende är inget konstigt. Det är snarare konstigt att inte tro på något. Tänk dig att du är uppväxt i en värld där det inte är naturlig att kritiskt granska information eller tillåtet att bilda sig en egen uppfattning. Sedan barnsben har du lärt dig att ”Så här ser världen ut” och ingen har kunnat bevisa att den inte är så. Att säga att det inte finns gudar är som att säga att jorden inte är rund.


Sammanfattning

Religionen - Thang och Tekla

Inspiration: Taoism, Yin och Yang


Den vanligaste religionen i denna del av världen (Danalien + grannländerna) oavsett ras.


Världen är som en vågskål med ordning/kaos, sol/måne, vitt/svart och så vidare.

Symbolen för religionen är en vågskål.


Guden Thang

Står för ordning, ljuset, rationalitet, födelsen, solen och sötvattnet.

Symbol = Sol


Guden Tekla

Står för kaos, mörkret, kärlek, döden, månen och saltvattnet.

Symbol = Måne


Religionen - Livets Nyckel

Inspiration: Katolicismen


Detta är en religion som är relativt ny i denna del av världen men som har vuxit sig allt starkare den senaste tiden.

 

Det finns bara en gud. Den som tjänar den enda guden och inte lever i synd kommer till paradiset efter döden.

Den som lever i synd kommer för evigt att vandra ensam i Mörkret.

 

Nyckeln är en viktig symbol. Nyckeln symboliserar ”nyckeln till livet”, ”nyckeln till paradiset” eller ”nyckeln till den Högste”. Men nyckeln kan även låsa ute det som vill oss illa och kan därför användas som en beskyddarsymbol.

Att bära en nyckel runt halsen är inte ovanligt.


Som troende hälsar du på andra individer genom att sätta ihop ena handens pekfinger med tummen (bilda tecknet för OK).

Sedan vrider du handflatan uppåt om du vill låsa upp = positivt, hälsa artigt, välkomna, ”gud vare med dig”, osv.

Vrid handflatan nedåt om du vill låsa ute = negativt, ”nej tack”, du är inte välkommen, jag gillar inte dig, jag vill inte gifta mig med dig, osv.


Religionen – Fëon

Inspiration: Druider, naturandar.

 

Denna religion härstammar från och har sin största spridning bland alverna. Då främst hos de alver som inte lever bland andra raser såsom i t.ex. Tol-Taurë, Corinne, Tzan-Terek och skogarna Lataurë och Faralor i Danalien.

Bland människor går den under namnet Själen.

 

Allt i naturen hänger samman i en enda naturkraft (Fëon). Fëon finns i allt från stenen och vattnet till träden och personers själar. Det är tack vare vördnad inför Fëon och tillbedjan till Itára (skaparen) som alverna får sitt eviga liv.

 

Symbol för religionen är livets träd.