Förläningar

Förläningar

Förläningar i Danalien

Danalien är indelat i 13 förläningar, som alla styrs av en hertig/hertiginna. Varje förläning är i sin tur indelad i cirka 3-6 grevskap. I ett grevskap kan det sedan finnas flera baronier.


  • Hertig/hertiginna/hertigant = Styr över en förläning (tänk län eller landskap).
  • Greve/grevinna/grevant = Styr över en del i en förläning (tänk kommun).
  • Baron/baronessa/baronant = Styr en del av ett grevskap t.ex. en stad.


De 13 förläningarna:

1. Västmark (alverna säger Númenmarde) – Styrs från högalvsstaden Númenost. En väldigt rik förläning.


2. Remusborg – Styrs från hamnstaden Remus vilket är en viktig hamnstad med en djuphavshamn. Handeln med omvärlden har gjort förläningen rik. Förläningen styrs av adelssläkten Gripenhjälm.


3. Nordholm – Förläningen får sin främsta inkomst från tullavgifter på de fartyg som reser på floden som rinner från Corinne. Kriget och det faktum att västra Corinne är ockuperat av orcher från Shakauzg gör att tullintäkterna nu uteblir. Den förut så rika förläningen börjar bli allt fattigare.


4. Östmark – Förläningen får sina inkomster främst genom tull på den handel som går via landsväg till Afote, men då denna tull är relativt låg på grund av bra relationer mellan länderna, är också inkomsterna mindre än de var förut. Det är ingen rik förläning men inte heller en fattig.


5. Ängstrand – Detta är Danaliens semesterort. Hit reser de förnämsta adelsfamiljerna där de lever i sina sommarresidens längs med kusten. Den stora tillströmningen av inflytelserikt folk har gjort förläningen ganska rik.


6. Soldorsborg – Styrs från huvudstaden Soldor som är den mest inflytelserika staden i landet, vilket gör att förläningen är mycket rik. Förläningen styrs av adelssläkten Asklöf.


7. Viddersborg – Kännetecknas av ett platt bördigt landskap och förläningen är den största producenten av spannmål. Förläningen drabbades aldrig direkt av kriget. Dock spenderade man mycket av sina tillgångar på att se till att kriget aldrig kom så långt. Därför är den en av de fattigaste just nu.


8. Östra grind – Styrs från staden Kamoro. Förläningen sargades svårt under krigen då bland annat Kamoro plundrades. Förläningen är sedan år 218 (MG 8) helt fri från ockuperande styrkor och återuppbyggnaden har börjat. Den är ingen rik förläning men inte heller fattig.


9. Liljemark – Styrs från Salnad. Förläningen har stora koltillgångar vilket har blivit hett eftertraktat sedan allt fler städer börjat få kolkraftverk. Förläningen är den mest industrialiserade och det finns gott om jobb i gruvorna och de nya industrierna vilket har lett till att många flyktingar från Öst- och Västveden har slagit sig ner här. Det är ingen rik förläning men den är på uppgång.


10. Dalavidd – Förläningen kännetecknas av de många dalar som finns i området. Marken är bördig och det är den näst största producenten av spannmål. Förläningens östra delar drabbades under kriget men låg aldrig särskilt länge under ockupation, utan de allra flesta hann återvända hem till vad som var kvar av gårdarna lagom till skörden. Därför har man börjat återhämta sig relativt snabbt. Förläningen spenderade dock nästan alla sina tillgångar på kriget vilket gör att den i dag är väldigt fattig.


11. Västveden – Förläningen sargades hårt av kriget och var under ockupation av mörkeralver och senare svartfolk en längre tid. Förläningen förlorade det mesta av sitt folk och är nu den näst fattigaste i landet. År 216 (MG 6) lyckad dock den Danaliska armén driva tillbaka svartfolken från området. Förläningen är nu under uppbyggnad.

 

12. Östveden – Styrs just nu från huvudstaden Soldor då hela förläningen är ockuperad av svartfolk. Förläningen har förlorat det mesta av sitt folk och är nu den fattigaste i landet. Danaliens armé gjorde flera försök att ta tillbaka residensstaden år 217 (MG 7), men tvingades till slut se sig besegrade. De har nu retirerat tillbaka till Västveden.


13. Ärkemagikerns dal – Förläningen bildades år 218 (MG 8) och är fortfarande under uppbyggnad. Har en stor tillströmning av flyktingar från kriget. Området inne i dalen är större än vad det är sett från utsidan och hela dalen är ännu inte kartlagd. Har stora arcaniumtillgångar. Har ännu inte delats upp i grevskap eller baronier. Här har Magikernas råd sitt säte. Styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk med sin fru Hertiginna Kornelia Ehrenbalk vid sin sida (finns på lajvet).
I denna förläning utspelar sig lajvet.


Vi har aktivt valt att inte rita ut de olika grevskapen eller namnge de personer eller släkten som styr de olika förläningarna. Detta för att ge deltagaren möjlighet att själv välja namn och skapa sin släkt och dess historia. Även om en släkt styr en förläning kan andra släkten styra de olika grevskapen.


Om du vill spela någon form av adelsperson tycker vi att det hade varit roligare om du inte väljer en hertig/hertiginna utan i stället väljer en greve/grevinna eller baron/baronessa, eller varför inte hertiginnans kusin? Vi tror att detta kan ge roligare intriger. Det är dock självklart tillåtet att spela hertig eller hertiginna om man vill. Glöm inte läsa om vad det innebär att tillhöra adeln.


Förläningsgräner innan kriget

(klicka för att förstora)