Den gamles bok

Den gamles bok

Den gamles bok är en bok som ingen har kunnat tyda var den kommer ifrån. Det finns många teorier, men allt pekar på att den inte kan komma från en dödlig i denna värld. I boken, som är skriven på ett främmande språk, finns det tusentals magiska formler och ceremonier. Av dessa har man bara lyckats tyda ett fåtal.

 

Förr i världen fanns det betydligt mäktigare magiker med magier som Vulkanens vrede och De sinande haven. Det var under denna tid som Magikernas råd bildades med de mäktigaste magikerna i den kända världen. Magikernas råds syfte var att undvika konflikter mellan magikerna i världen, då detta skulle kunna förgöra stora delar av världen eller skapa en reva till de dödas rike, andeplanet.

 

För att uppnå detta syfte skrevs Magidirektiven som reglerar vilka magier som får användas och hur. Med åren blev Magikernas råd alltmer restriktiva och förbjöd allt fler magier och magiforskning som de ansåg för farliga. Till slut förbjöd de även all forskning på Den gamles bok.

 

Den gamles bok gömdes för omvärlden och endast ett fåtal lär ha vetat var den låg gömd. Med åren försvann dock denna kunskap tillsammans med kunskap om de gamla mäktiga magierna.

 

År 218 (MG 8) hittades dock boken igen under magikernas uppror. Efter flera stridigheter hamnade boken till slut hos högalverna. Purgatorordern har nu inlett förhandlingar om att få boken utlämnad till sig.