Politiksystemet

Politiksystemet


DETTA SKA SKRIVAS OM TILL MG9Att vara adelsperson, politiker eller liknande innebär ofta att man har ett kontaktnät och har möjlighet att influera hur beslut ska fattas i t.ex. Danaliens senat. Det är det som politiksystemet avser att gestalta.


Just nu handlar politiksystemet om vem som ska få stöd till att bli länsherre (hertig/hertiginna/hertigant) över Ärkemagikerns dal. Det är en fortsättning på förra årets spel som ännu inte är avgjort.


Politiksystemet består av två faser.

Fas 1 = Samla in röster (influenspoäng) under lajvet.

Fas 2 = Använd dina influenspoäng för att få stöd från Danaliens förläningar i jakten på länsherretiteln. Detta sker direkt efter lajvslut.


Fas 1 (under lajvet):

 • Det gäller att få så många röster som möjligt. Antalet röster symboliserar hur inflytelserik personen är i senaten.
 • Varje inflytelserik person har en röst (detta kan vara adel, politiker eller liknande).
 • En icke inflytelserik person har noll röster (detta kan vara byvakten, bedragaren, bonden eller liknande).
 • Med inflytelserik person menar vi en person som har ett politiskt kontaktnät så att denne kan påverka senaten i Danalien. Du får reda på om du är inflytelserik eller inte i dina intriger.
 • Man får inte rösta på sig själv.
 • Man får inte rösta blankt.
 • Man får inte förfalska någon annans namn eller rösta för en annan person.
 • Man får inte lägga flera röster på samma gång. Utan en ny röst måste läggas mellan varje rösträkning.
 • Rösträkning sker under torsdag, fredag och lördag klockan 12.00, 18.00 och 24.00 (totalt 9 rösträkningar).


Under lajvet går det ut på att övertala så många som möjligt av de inflytelserika personerna att lägga sin röst på dig. Detta kan göras genom att t.ex. övertyga personer om att man kommer rösta på den andre, lova bort titlar om man blir hertiginna eller liknande. Man får därför inte lägga alla sina röster på en kandidat i början av lajvet, då syftet är att man ska kunna bli övertalad att rösta på olika personer i olika röstomgångar.


Röstning

Röstning sker tre gånger per dag på torsdag, fredag och lördag.

Du fyller i en röstsedel som finns i Gryningstemplet (arrangörstältet) och lägger denna i en låda.

På röstsedeln ska det stå ditt namn och vem du röstar på.

Är du inte är en inflytelserik person så får du inte rösta - men du kan få röster.


Man ska rösta innan rösträkningen äger rum. T.ex. kan en röst läggas kl 19.00 och denna kommer då räknas 24.00. På så sätt slipper man fasta tider att passa utan kan rösta löpande under dagen. Du kan dock inte lägga en röst kl. 10.00 som ska räknas till rösträkningen 18.00. Den rösten kommer ogiltigförklaras vid rösträkningen kl. 12.00.

Man får ändra sin röst fram till rösträkningen. Detta gör man genom att lägga in en ny röstsedel i lådan. Röstseden ska då numreras och ha en högre siffra än den tidigare rösten (måste inte vara i ordningsföljd). Detta så att de som räknar röster ska kunna se vilken röstsedel som gäller.


Efter omröstningen kommer resultatet av hur många röster varje kandidat fick, att sättas upp på lådan i Gryningstemplet (om vi får tid till det). Man kommer inte kunna se hur folk röstade eller vilka som röstade.


Det händer inget om man inte röstar. Men vi tycker det är tråkigt om någon försöker optimera genom att enbart försöka få röster men inte rösta själv.


Politiksystemets fas 1 går med andra ord ut på att påverka andra att rösta på än och lura sina motståndare. Och så länge man får röster så kan man till slut bli länsherre över området.


Tips

Att vara länsherre (hertig/hertiginna/hertigant) över Ärkemagikerns dal innebär att man har det övergripande ansvaret för hela förläningen. Hela förläningen kommer senare att bli uppdelad i grevskap (inte i år). Det är dock regenten i Danalien som ger ut adelstitlar. Så det går inte att lova någon att bli greve om du blir länsherre. Men man kan lova bort andra titlar och ansvarsområden såsom skattmästare eller militära titlar. Dokumentera gärna vilka du har lovat vad. För om du tillslut vinner kan det bli viktigt.


Hur ni kommer överens om vem ni ska rösta på är väldigt fritt. Om någon vill sälja sin röst för ett stop öl så är det ok. Men tänk på att din karaktär troligen strävar efter ökat politiskt inflytande. Var egocentrisk och försök få så många röster som möjligt. Då blir det roligare för alla.


Spelar ni i en grupp av adelspersoner så föreslår vi att ni inte är tråkiga och bara röstar på varandra för att optimera antalet röster. Men det kan ju vara så att ni i gruppen förespråkar en kandidat av er och då är det ok.


Om du ska delta i detta system, föreslår vi att du läser på om Adeln och Förläningarna.Fas 2: (Direkt efter lajvslut)

För att bli länsherre räcker det inte med att vara väldigt inflytelserik (få många röster under fas 1). Det gäller även att använda sitt kontaktnät smart för att få stöd i senaten.


Detta gestaltas på följande sätt:

 • Varje röst man fick under fas 1 räknas som ett influenspoäng (arrangörerna kommer ha en sammanställning).
 • Varje person får nu välja hur de ska spendera sina influenspoäng för att influera de 12 förläningarna i Danalien i ett försök att vinna deras stöd i senaten.
 • Detta görs genom en form av sluten auktion där man får skriva hur många influenspoäng man vill spendera på att få stöd från en viss förläning. Man ser inte hur andra spenderar sina poäng.
 • När alla har spenderat sina poäng räknas de samman.
 • Den som har lagt flest influenspoäng vinner hela förläningen.
 • Blir det lika delar man på stödet från förläningen.
 • Förläningarna är olika bra beroende på ekonomi, militär makt och religion. Se tabell längre ner.
 • De som redan har fått stöd från en förläning förra året har automatiskt +1 influenspoäng på den förläningen i år. Se längst ner.


Lyckas man få mest ekonomisk makt, militär makt och religiös makt och att det inte finns någon möjlighet att någon annan kandidat får mer. Då kommer man troligen bli länsherre. Blir ingen länsherre denna gång kommer spelet att fortsätta.


Tips

Direkt efter lajvslut ska personer som har fått röster ta sig till arrangörstältet. Övriga lajvet kommer vara off, men ni får gärna ta tillfället i akt att försöka påverka varandra en sista gång innan ni bestämmer hur ni lägger era influenspoäng. Därefter får ni mingla runt med övriga deltagare.


De 12 förläningarna

Nedan listas de 12 förläningarna och hur de skiljer sig åt när det kommer till ekonomisk-, militär- och religiös makt. Listan kommer finnas på plats under lajvet.


Läs mer om förläningarna under Förläningar.

För att vinna och bli länsherre behöver man ha minst 12 poäng i alla de olika maktsektorerna. Eller få stöd av en annan kandidat så att man får minst 12 poäng.I år ska vi försöka ha en lista på plats med alla inflytelserika personer på lajvet. Det är endast dessa personer som kommer att få rösta.

Alla på lajvet får inte rösta då Danalien inte är en demokrati och systemet avser att gestalta det politiska spelet på hög nivå.

Förläning

Makt

Ekonomi

Makt

Militär

Makt

Religion

Stödjer

1. Västmark

3

1

1

Bastian Ehrenbalk

2. Remusborg

3

2

2

Bastian Ehrenbalk

3. Nordholm

2

2

2

Bastian Ehrenbalk

4. Östmark

2

2

2

-

5. Ängstrand

3

1

0

Arien von Liydion

6. Soldorsborg

3

3

3

Kornelia Ehrenbalk

7. Viddersborg

1

3

3

Arien von Liydion

8. Östra grind

1

2

2

-

9. Liljemark

3

2

2

Arien von Liydion

10. Dalavidd

1

3

3

-

11. Västveden

0

1

1

Edwy Mathildasson

12. Östveden

0

0

1

-


22

22

22


Person

Makt

Ekonomi

Makt

Militär

Makt

Religion

Bastian Ehrenbalk

8

5

5

Kornelia Ehrenbalk

3

3

3

Arien von Liydion

7

6

5

Edwy Mathildasson

0

1

1

Isabella Fergant

0

0

0

Bjodr

0

0

0